Rezonancia

Každý predmet má vlastnú rezonančnú frekvenciu, je to jeho vlastnosť. Problém vzniká u zariadení, pri ktorých frekvencia budiacej sily je totožná s vlastnou rezonančnou frekvenciou. Pri tejto zhode aj malé budiace sily vyvolávajú vysokú odozvu. Príkladom je, ak otáčky elektromotora sú rovnaké ako vlastná rezonančná frekvencia. V tom prípade aj malá nevyváženosť vyvolá v systéme vysokú odozvu a vznikajú vysoké vibrácie.
 

Aby sme dokázali odstrániť tento jav, v prvom rade treba ho identifikovať, a presne určiť vlastné rezonančné frekvencie. Najčastejšie používané metódy na určenie vlastnej frekvencie:

- skúška nábeh / dobeh
- Bump Test (testy úderom)
 
     
 

Riešenie rezonančných javov:

  • zmena frekvencie budiacej sily
  • zmena otáčok, ak nám to technológia umožňuje
  • zmena vlastnej rezonančnej frekvencie - odladenie systému, zmena vlastnosti základu, spôsobu upevnenia
  • ak iná možnosť nie je, treba znížiť budiacu silu na minimum napríklad extrémne presným vyvažovaním
Objednajte vibrodiagnostické meranie a my Vám odhalíme problémy s rezonanciou, navrhneme najvhodnejšie riešenie na jeho odstránenie !
 
 
 
 
Rezonancia. Tacoma Narrows Bridge, Tacoma, Washington, Spojené štáty americké - most sa zrútil 07. novembra 1940.

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.