Excentrický rotor

O excentrickom rotore hovoríme vtedy, keď os rotácie je vysunutá voči geometrickej osi obežného kolesa, remenice, ložiska, ozubeného kolesa, kotvy motora atď.
 
Vyvoláva vyššie vibrácie a rýchlejšie opotrebovanie ložísk. Je to typická skrytá porucha, ktorá sa ťažko identifikuje klasickými metódami hľadania poruchy rozoberaním.
 
Excentricky uložené obežné koleso alebo remenica zvyšuje kmitanie na frekvencii otáčania, preto bez podrobnej analýzy sa často mýli s nevyváženosťou.
Excentrický rotor asynchrónneho motora vyvoláva otáčajúcu sa premennú vzduchovú medzeru medzi statorom a rotorom. Výsledkom je často silné pulzujúce kmitanie. Jeho identifikácia vyžaduje podrobnú spektrálnu analýzu.
 
Vibrodiagnostickými meraniami a spektrálnou analýzou nájdeme aj špeciálne chyby strojov. Požiadajte diagnostické meranie na odhalenie špeciálnych skrytých porúch !
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.