Nesúosovosť spojky

Paralelná a uhlová chyba nastavenia hriadeľov vyvoláva vyššiu mohutnosť kmitania a spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie spojky, ložísk, tesnení a samotných hriadeľov. Pružné spojky do určitej miery znášajú chybné nastavenie, teda ich životnosť bude dlhšia, ale ložiská tesnenia a hriadele budú rovnako namáhané. Ak nie je dobre nastavená súosovosť, opotrebujú sa rovnako aj pri pružnej spojke. Je dôležité odhaliť túto chybu a včas odstrániť, aby nenastali väčšie problémy. Na požiadanie vykonáme aj presné nastavenie súosovosti spojky laserovým ustavovacím prístrojom.
 
Vyžiadajte diagnostické meranie na odhalenie nesúosovosti a presné nastavenie s laserovým ustavovacím prístrojom!
 

    

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.