Meranie hrúbky ultrazvukom

Jedná sa o diagnostiku, nedeštruktívny test na statických zariadeniach. Meranie hrúbky steny ultrazvukom vykonávame na zásobníkoch, nádržiach, potrubiach, oceľových konštrukciách, uzavretých profiloch a iných objektoch, u ktorých klasické meranie hrúbky nie je možné.

 
          
 
 
Identifikujeme také poškodenia ako:
 
- Všeobecná strata hrúbky
- Lokálna strata hrúbky
- Mechanické a metalurgické poškodenie
- Poškodenia spôsobené agresívnym prostredím
- Úbytok materiálu vplyvom korózie, vonkajší - vnútorný
- Iné .......
 
Objednajte nedeštruktívny test, meranie hrúbky materiálu ultrazvukom, aby ste získali informácie o úbytku materiálu, o bezpečnej zostatkovej hrúbke !
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.