Kontakt

Nexus Plus s.r.o.
Nám. priateľstva 2172/33
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
mobil:      + 421 908 434 862
e-mail:     molnar@nexusplus.sk
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.