Poruchy prevodoviek a ozubenia

U prevodoviek, okrem sledovania stavu ložísk identifikujeme aj opotrebovanie ozubených kolies, chyby hriadeľov ako excentricita, uvoľnenie a podobne. Komplexná vibrodiagnostika sa vzťahuje od elektromotora cez prevodovku až ku poháňanému zariadeniu, pričom hľadáme rôzne skryté mechanické poruchy, nielen chybné ložiská.
 
Komplexná vibrodiagnostika odhalí poruchy každého člena daného zariadenia. Využite výsledky diagnostiky, aby ste sa vedeli sústrediť na skutočne chybnú súčiastku !

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.