Poradenstvo

Pre dlhodobo spoľahlivý a bezpečný chod výrobných a nevýrobných prevádzok je nevyhnutne dôležité využitie technickej diagnostiky. Diagnostické systémy umožňujú identifikovať chyby v čas a operatívnym zákrokom môžete predísť poruchám, znížite následky a závažnosť danej chyby. Je to základ prediktívnej údržby.
 
Každý diagnostický systém pracuje podľa očakávania iba vtedy, ak jeho princíp a podstata sú pre užívateľa dokonale známe, ak bol odborne zavedený a správne nadimenzovaný. Každý začiatok je ťažký, ale nemusíte automaticky absolvovať počiatočné ťažkosti a neúspechy. Naša firma Vám pomôže od prípravy až po zavedenie rôznych diagnostických systémov. Získate tým kvalitnú a spoľahlivú prediktívnu údržbu. Poskytujeme prieskum, poradenstvo, školenia a riešenia na odstránenie problémov.
 
Ak plánujete vybudovať prediktívnu údržbu, maximálne využiť prednosti diagnostiky, objednajte od nás poradenstvo a školenie! My Vám zabezpečíme úspešné, efektívne naštartovanie a dosiahnutie vytýčených cieľov.
 

Ponúkame poradenstvo hlavne pri:

- zavedení prediktívnej údržby
- vybudovaní technickej diagnostiky
- zavedení vibrodiagnostiky na najdôležitejších strojoch alebo na celú prevádzku
- rozhodovaní o spôsobe výkonu diagnostiky
- výbere diagnostických prístrojov, On Line monitorovacích systémov
 
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.