Nevyváženosť

Dynamická nevyváženosť patrí medzi "neviditeľné" strojové poruchy. Vyvoláva vysokú mohutnosť kmitania, ale nespôsobuje okom viditeľné zmeny na rotoroch, nevynúti okamžité odstavenie a po rozobratí stroja ostane nespoznateľná, pričom sa stále prejavuje jej nepriaznivý vplyv. Identifikuje sa spektrálnou analýzou.
 
Vysoká mohutnosť kmitania neznamená automaticky nevyváženosť. Mohutnosť kmitania môžu zvyšovať aj iné poruchy stroja.
 
 
Objednajte vibrodiagnostické meranie spektrálnou analýzou, aby sa odstránil skutočný zdroj kmitania !
 
 
Ak pri vibrodiagnostických meraniach zisťujeme nevyváženosť, sme schopní túto poruchu odstrániť okamžite dynamickým vyvažovaním na mieste pri prevádzke, bez výrazného rozoberania stroja.
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.