Dynamické vyvažovanie

Dynamické vyvažovanie rotorov vykonávame na mieste pri prevádzke na vlastných ložiskách zariadenia. Rotor neodmontujeme, stroj nerozoberieme, len čiastočne odstránime kryt. Je to jednoduchá, rýchla a presná metóda, lebo vyvažujeme nielen jednu súčiastku, ale komplet rotačný systém ako celok. Spravidla vyvažujeme vo dvoch rovinách pridaním závažia. Na záver vykonáme kontrolné vibrodiagnostické meranie a vystavíme protokol o dynamickom vyvažovaní a aktuálnom stave zariadenia.   
 
Dynamické vyvažovanie bežne vykonáme na zariadeniach ako:
 
- obežné kolesá ventilátorov
- elektromotory
- remenice
- bubny rôznych špeciálnych zariadení
- zotrvačníky
- špeciálne sústružnícke prípravky
- rotory šrotovníkov, drvičov
- rôzne rotory
- všetko čo sa otáča a je prístupná
 
 
Dynamické sily pôsobiace nevyváženosťou rotorov výrazne znižujú životnosť ložísk, zvyšujú hlučnosť a majú nepriaznivý vplyv na okolité prostredie. Okrem opotrebovania ložísk, dlhodobé účinky nevyváženosti sú opakujúce sa poruchy, prasknuté rámy zariadení a poškodené základy. Preto dynamické vyvažovanie rotorov, ventilátorov a všetkých rotačných súčiastok je veľmi dôležité.
 
Vyžiadajte kontrolu rotačných zariadení, dynamické vyvažovanie na mieste pri prevádzke a my Vám zabezpečíme ustálený, tichý chod, dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku !
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.