Opotrebované ložiská

Pomocou vibrodiagnostiky zisťujeme skutočný stav ložísk. Dokumentovateľné výsledky pomôžu Vám v  rozhodovaní, kedy ich treba vymeniť. Predčasná výmena ložísk je plytvanie materiálom. Katalógové hodnoty životnosti sú iba informatívne, skutočná životnosť závisí od dynamických vlastností zariadenia a môže sa predlžiť aj na dvojnásobok. My Vám určíme moment, keď ložisko sa nachádza pred koncom svojej životnosti. Výmena ložísk v optimálnom okamihu maximalizuje prevádzkovú dobu zariadenia, minimalizuje náklady a čas na opravu.

Na identifikáciu chyby ložísk používame súčasne tri osvedčené metódy. Ak je ložisko poškodené, podľa druhu poškodenia niektorá z týchto metód určite odhalí danú chybu. Vyššie vibrácie identifikované zmyslovými orgánmi človeka neznamenajú automaticky opotrebovanie ložísk. Mohutnosť kmitania môžu zvyšovať rôzne skryté chyby.

Vyžiadajte diagnostické meranie, aby sa našlo skutočný zdroj kmitania, aby sa odhalila reálna miera opotrebovania ložísk !

 

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.