Nastavenie súosovosti

Nesúosovosť hnacieho a hnaného hriadeľa vyvolávajú dynamické sily, ktoré v značnej miere prispievajú k opotrebovaniu ložísk a hriadeľov. Zvyšujú hlučnosť a mohutnosť kmitania. Spojka sa snaží vytvoriť súosovosť, pričom vznikajú:
 
- axiálne silové účinky
- radiálne silové účinky
 
Ak sa používa pružná spojka, životnosť spojky bude dlhšia, ale pri nesprávnom nastavení súosovosti, ložiská a hriadele budú naďalej trpieť.
 
Presné nastavenie súosovosti spojky vykonávame pomocou laserového nastaviaceho prístroja s použitím špeciálnych podložiek hrúbky od 0,05 až 2,5 mm. Podložky sú vyrobené z nekorodujúcej ocele, zaručená tolerancia výroby je 0,001 mm. Spojky nastavujeme s presnosťou podľa všeobecne platnej tabuľky - stav výborný, alebo podľa požiadavky zákazníka.
 
      
Presnosť nastavenia súosovosti
  otáčkyvýbornédobré
 uhlová chyba (mm / 100 mm)
1000 – 2000
otmin-1
0,050,08
 paralelná chyba (mm)0,050,10
 uhlová chyba (mm / 100 mm)
2000 – 3000
otmin-1
0,040,07
 paralelná chyba (mm)0,030,07
 
Pred nastavením vykonáme kontrolu a korekciu na tzv. mäkkú pätu. Je to chyba, keď motor stojí na troch nohách, pretože základ je zdeformovaný alebo skorodovaný, opotrebovaný. Rozdiel by mal byť menší ako 0,05 mm. Ak sa mäkká päta neodstráni, nie je možné presne nastaviť súosovosť a môže sa zdeformovať stator, čo vedie k excentrickému rotoru.   
 
Každá spojka, vrátane pružnej spojky vyžaduje presné nastavenie súosovosti. Objednajte kvalitné a odborné nastavenie súosovosti spojky a my Vám zabezpečíme spoľahlivú a tichú prevádzku !

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.