Uvoľnené ložiská

Vyskytujú sa ak:

  • sú nesprávne namontované ložiská alebo nie je dodržaná tolerancia pri výrobe

  • sú opotrebované veká, ložiskové domce alebo hriadele

Táto chyba vyvoláva vysokú mohutnosť kmitania rovnako, ako nevyváženosť rotora alebo nesúosovosť spojky. Identifikuje sa pomocou spektrálnej analýzy.
 
 
Vysoká mohutnosť kmitania naznačuje, že zaradenie nie je v poriadku. Objednajte vibrodiagnostické meranie, aby sa identifikovala konkrétna chyba !
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.