Chybné klzné ložiská

Vírenie olejového filmu v klzných ložiskách spôsobuje výrazné vibrácie a predčasné opotrebovanie. Ovplyvňuje ho zmena viskozity oleja, mazací tlak a vonkajšie predpätie. Ak máte dostatočné informácie v ruke, môžete tieto parametre podľa požiadaviek zmeniť.
 
Opotrebovaním vzniknutá nadmerná vôľa v klznom ložisku spôsobí, že malá nesúosovosť alebo nevyváženosť vyvolá vysoké kmitanie. Je dôležité túto chybu identifikovať, aby sa odstránil skutočný zdroj vibrácie.
 
 
Požiadajte vibrodiagnostické meranie na odhalenie chýb a mieru opotrebovania klzných ložísk !
 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.