Mechanické uvoľnenie

Nesprávne upevnenie strojov a jeho častí je pomerne častá porucha, ktorá je zdrojom hlučnosti a značnej vibrácie. Môže byť prvotná chyba, napríklad ak je zle dimenzovaná kotviaca sústava alebo je dôsledkom iných porúch, pri ktorých vznikajú výrazné dynamické sily.
 
Druhy mechanického uvoľnenia:
 
- uvoľnenie upevňovacích skrutiek
- prasknutý základ, upevňovací rám
- uvoľnené ložisko v domci alebo na hriadeli
- voľné obežné koleso na hriadeli
- nadmerná vôľa vo valivom alebo klznom ložisku
 
Vibrodiagnostické meranie poskytuje spoľahlivé informácie o mechanickom uvoľnení. Vyžiadajte diagnostické meranie, znížte hlučnosť a kmitanie na základe výsledkov merania !
 
     

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.